ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

2020 -2021 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Πρόγραμμα σπουδών Β΄ Λυκείου

Διετής κύκλος προετοιμασίας

1ος κύκλος για τις «Ανθρωπιστικές και νομικές σπουδές»

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΛΗΞΗ ΜΕ ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ, 2 ΜΗΝΩΝ (ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ) 2020, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

 

Α. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ                                                      ΩΡΕΣ
 Ιστορία (Ύλη Γ΄ Λυκείου) 2
 Έκθεση – Λογοτεχνία 2
Άγνωστο 2
Γραμματική & Συντακτικό 2
Λατινικά 2
Γνωστό (Ύλη Γ΄ Λυκείου) 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12

Διαγώνισμα προσομοίωσης πανελλαδικών:                          3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:                                                15

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τι μπορεί να παρακολουθήσει προαιρετικά ο μαθητής ανά εβδομάδα:
ΩΡΕΣ
Άλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική Γενικής Παιδείας 2 ώρες
Χημεία Γενικής Παιδείας 1 ώρα
Βιολογία 1 ώρα
Ιστορία Γ΄ Λυκείου 1 ώρα

ΠΡΟΣΟΧΗ:Ο μαθητής της Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ μπορεί να βλέπει ότι είναι εν δυνάμει υποψήφιος από φέτος και να πάρει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε ΥΛΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ που θα εξετασθεί στις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2020  με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΕΙ.  Σημειωτέον ότι από φέτος (2019 – 20) καταργούνται οι συντελεστές ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ, όλα τα μαθήματα θα έχουν συντελεστή 1.

 

Γ. Προαιρετικά κατόπιν επιλογής σε ύλη Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΕΣ
Βιολογία (γεν. παιδείας) 1 ώρα
(για 3o ΕΠΕ)
Μαθηματικά (γεν. παιδείας) 2 ώρες
(για 4o ΕΠΕ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΛΗΞΗ ΜΕ ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΜΗΝΩΝ (ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ) 2020 ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

 

Α. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 Μαθηματικά Γ΄ 1
Έκθεση – Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 4
Φυσική 3
Χημεία 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12
Διαγώνισμα προσομοίωσης πανελλαδικών 3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15

 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τι μπορεί να παρακολουθήσει προαιρετικά ο μαθητής ανά εβδομάδα:
ΩΡΕΣ
Αρχαία 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Μαθηματικά Ο.Π. 2 ώρες
Βιολογία προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου 1 ώρα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μαθητής της Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ μπορεί να βλέπει ότι είναι εν δυνάμει υποψήφιος από φέτος και να πάρει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε ΥΛΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ που θα εξετασθεί στις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2020 με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ.

 

Γ. Προαιρετικά κατόπιν επιλογής σε ύλη Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (συναρτήσεις) 2 ώρες
(για όσους επιθυμούν και το 2o ΕΠΕ)
Ιστορία (γενικής παιδείας Γ’ λυκείου) 1 ώρα
(για όσους επιθυμούν το 4ο ΕΠΕ Παιδαγωγικά))

Πρόγραμμα σπουδών Β΄ Λυκείου

Διετής κύκλος

5ος κύκλος για τις «Επιστήμες οικονομίας, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες και πολιτικής»

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΛΗΞΗ ΜΕ ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΜΗΝΩΝ (ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ) 2020 ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

 

Α. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΩΡΕΣ
Έκθεση – Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Ο.Π. 2
ΑΕΠΠ 2
ΑΟΘ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 10
Διαγώνισμα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων 3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  13

 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τι μπορεί να παρακολουθήσει προαιρετικά ο μαθητής ανά εβδομάδα:
ΩΡΕΣ
Αρχαία 2 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Χημεία (Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ) 1 ώρα
Βιολογία (Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ) 1 ώρα
Φυσική Γ.Π. 1 ώρα
Φυσική Ο.Π. 2 ώρες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μαθητής της Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ μπορεί να βλέπει ότι είναι εν δυνάμει υποψήφιος από φέτος και να πάρει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΜΑΘΉΜΑΤΑ σε ΥΛΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ που θα εξετασθεί στις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2020 με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΕΙ .

4ος κύκλος  Β΄ Λυκείου

Για τις «Παιδαγωγικές επιστήμες»

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Προσεγγίζεται εκπαιδευτικά απ΄όλα τα επιστημονικά πεδία 1ο, 2ο 3ο και 5ο, με τα 4 μόνο μαθήματα που αντιστοιχούν  σε κάθε επιστημονικό πεδίο επιλογής χωρίς το 5ο μάθημα πλέον.

Πρόγραμμα σπουδών Β΄ Λυκείου για ΙΑΤΡΙΚΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ)

Διετής κύκλος προετοιμασίας

3ος κύκλος για τις «επιστήμες υγείας»

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΛΗΞΗ ΜΕ ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΜΗΝΩΝ (ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ) 2020 ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

 

Α. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 Μαθηματικά 5
Έκθεση – Λογοτεχνία 2
Φυσική 3
 Βιολογία (Ύλη  Γ’ Λυκείου) 2
Χημεία 2
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14
Διαγώνισμα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων 3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 17

 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τι μπορεί να παρακολουθήσει προαιρετικά ο μαθητής ανά εβδομάδα:
ΩΡΕΣ
Αρχαία 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Μαθηματικά Ο.Π. 2 ώρες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μαθητής της Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ μπορεί να βλέπει ότι είναι εν δυνάμει υποψήφιος από φέτος και να πάρει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε ΥΛΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ που θα εξετασθεί στις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2020 με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΕΙ.

 

Γ. Προαιρετικά κατόπιν επιλογής σε ύλη Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (συναρτήσεις) 2 ώρες
(για όσους επιθυμούν και το 2o ΕΠΕ)
Ιστορία (γενικής παιδείας Γ’ λυκείου) 2 ώρες
(για όσους επιθυμούν το 4ο ΕΠΕ)
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΛ ΕΠΑΛ