ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα Σπουδών στην Α΄ Λυκείου

Τριετής κύκλος προετοιμασίας Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελ.Γλώσσα- Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Χημεία 2
Φυσική 2
Διαγώνισμα κάθε εβδομάδα 3
Σύνολο ωρών 11

Σημείωση:  Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να γράψει ένα  2ωρο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή 3ωρο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ στο πρόγραμμα πανελλαδικών με βάση το πρόγραμμα διαγωνισμάτων  και φύλλων εργασίας του φροντιστηρίου μας.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελ. Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Γραμματική προετοιμασία πανελλαδικών Γ΄ Λυκείου 1
Συντακτικό προετοιμασία πανελλαδικών Γ΄ Λυκείου 1
Σύνολο εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών 6
Διαγώνισμα κάθε εβδομάδα 3
Σύνολο εβδομαδιαίας  υποχρεωτικής φοίτησης 9

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τι μπορεί να παρακολουθήσει προαιρετικά ο μαθητής ανά εβδομάδα: ανάλογα το πεδίο προσανατολισμού που σκοπεύει να δηλώσει στην Γ΄ΛΥΚΕΊΟΥ

 • Άλγεβρα                                                2 ώρες
 • Γεωμετρία                                            2 ώρες
 • Φυσική                                                  2 ώρες
 • Χημεία                                                  2 ώρες
 • Βιολογία                                               1 ώρα

Πρόγραμμα Σπουδών στην Α΄ Λυκείου

Τριετής κύκλος προετοιμασίας

Θετική ομάδα προσανατολισμού  ΓΙΑ 2Ο , 3Ο ΕΠΕ

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελ. Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Σύνολο ωρών 8
Διαγώνισμα κάθε εβδομάδα 3
Σύνολο εβδομαδιαίας  υποχρεωτικής φοίτησης 11

 

Σημείωση:  Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να γράψει ένα  2ωρο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή 3ωρο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ στο πρόγραμμα πανελλαδικών με βάση το πρόγραμμα διαγωνισμάτων  και φύλλων εργασίας του φροντιστηρίου μας.

 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Γεωμετρία                                            2 ώρες
 • Αρχαία                                                  2 ώρες
 • Βιολογία                                               1 ώρα

Πρόγραμμα Σπουδών στην Α΄ Λυκείου

Τριετής κύκλος προετοιμασίας

Προετοιμασία για  5Ο  οικονομικό πεδίο

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελ. Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
ΑΕΠΠ (Εισαγωγική και μεθοδική προετοιμασία στο καθοριστικό μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της Γ΄ Λυκείου) 1
ΑΟΘ (Αναλυτική και μεθοδική προετοιμασία στο μάθημα με συντελεστή 9% στο μάθημα της Γ΄ Λυκείου) 1
Σύνολο ωρών 6
Διαγώνισμα κάθε εβδομάδα 3
Σύνολο εβδομαδιαίας  υποχρεωτικής φοίτησης 9

 

Σημείωση:  Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να γράψει ένα  2ωρο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή 3ωρο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ στο πρόγραμμα πανελλαδικών με βάση το πρόγραμμα διαγωνισμάτων  και φύλλων εργασίας του φροντιστηρίου μας.

 

 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Γεωμετρία                                            2 ώρες
 • Αρχαία                                                  2 ώρες
 • Φυσική                                                 2 ώρες
 • Χημεία                                                  2 ώρες
Α ΛΥΚΕΙΟΥ